Compañía: Cair Circo

Ver todas las compañías

A compañía CAIR xurde trala unión de 4 artistas consagrados baixo unha dirección explendida e perfeccionista, e tamén baixo unha necesidade de crear algo innovador e cuns obxetivos claros que implican técnica, virtuosismo, investigación e humor.
A necesidade de crear algo diferente, que se alonxe dos patróns de humor clásicos de clown e misturando técnicas ben coñecidas polo público galego, así como novas técnicas utilizadas no circo como é a acrobacia excentríca, como punto central do novo espectáculo.
Os obxetivos acércanse a palabras como innovación, sorpresa, virtuosismo, investigación, son termos que están sempre presentes no ideario de Cair, sempre falando en termos cómicos e de humor. Moitos ensaios e moito traballo de investigación e de sacar material, para orientar a compañía por un sendero que levará todas estas características citadas e sacará o mellor de cada artista.
Nós incluímonos na vangarda artística, na busca de novas linguaxes universais, pero, como paiasos que somos, sempre temos en conta o público, que sinte, por qué o sinte, e como podemos facerlle sorrir porque se sinte identificado.
Os obxetivos acércanse a palabras como innovación, sorpresa, virtuosismo, investigación, son termos que están sempre presentes no ideario de Cair, sempre falando en termos cómicos e de humor. Moitos ensaios e moito traballo de investigación e de sacar material, para orientar a compañía por un sendero que levará todas estas características citadas e sacará o mellor de cada artista.
Nós incluímonos na vangarda artística, na busca de novas linguaxes universais, pero, como paiasos que somos, sempre temos en conta o público, que sinte, por qué o sinte, e como podemos facerlle sorrir porque se sinte identificado.

La compañía en L A N A V E :

  • diciembre · 2017

    Circo

    Familiar

    Teatro

es_ES